Uppgörelse med hjärtläkarna

Två av de tre kritiserade hjärtläkarna på väg att starta verksamhet i Karlstad har träffat en uppgörelse med hittillsvarande arbetsgivaren, Universitetssjukhuset i Örebro.

Läkarna säger upp sig från i morgon och avstår från sex månaders uppsägningslön. Örebrosjukhusets ledning har kallat läkarnas agerande illojalt och de har varit avstängda från sina arbeten sedan snart två veckor. Nästa årsskifte ska hjärtläkarnas bolag komma igång med s k ballongsprängningar vid Centralsjukhuset i Karlstad.