Uppmärksammat pensionsavtal revs

Igår revs det pensionsavtal som Landstingets fastighetsbolag hade tecknat med en av sina tjänstemän.
Avtalet hade tecknats av bolagets ordförande, och enligt revisorn gällde inte avtalet, eftersom ordföranden inte hade rätt att teckna det.
Om pensionen hade betalats ut skulle det ha kostat landstinget omkring en miljon kronor.