Bysarna kräver svar

Speedwayklubben Bysarna kräver besked från Gotlands kommun om vad som kommer att hända med spedwaybanan på Galgberget. Klubben under om kommunen vill förlänga arrendeavtalet för området eller om klubben ska förbereda sig på att flytta till ett nytt område. Om klubben får vara kvar på Galgberget vill man investera i en ny läktare.