Ovilja i glebygd att söka jobb på annan ort

Arbetslösa i Uppland som bor långt ifrån stora tätorter tar färre initiativ på arbetsmarknaden trots hög arbetslöshet, det menar verksamhetsanalytiker på Länsarbetsnämnden i Uppsala. Ofta finns en ovilja till att pendla långa avstånd eller att flytta till den plats där det finns jobb.

Arbetsförmedlingens uppgift är att se till att det söks arbete, men det är långt ifrån alla som är beredda att flytta för att få ett jobb.  

Jimmy Algotsson är verksamhetsanalytiker på Länsarbetsnämnden Uppsala och säger till Upplandsytt att det i Uppsala finns många unga med hög utbildninge medan det tex i Tiper finns en stor andel äldre som saknar högre utbildning.

En färsk undersökning som arbetsmarknadsstyrelsen själv tagit fram visar att intensiteten att söka jobb är påfallande låg bland arbetslösa i norduppland.

Kina Bengtsson ansvarar för verksamheten på arbetsförmedlingen i Tierp och säger att Arbetsförmedlingen i glesbygden ibland kallas Sveriges största flyttfirma.