Kvinnohuset oroas över indragen specialisttjänst

- Det är oroväckande att tjänsten för rikskriminalens specialist på hedersrelaterat våld dras in. Det menar Gunilla Westny på kvinnohuset i Norrköping där man i många år arbetat för flickor och kvinnor som drabbas av hedersrelaterade brott.

Gunilla Westny som är föreståndare på Kvinnohuset i Norrköping är oroad över var hon i fortsättningen ska få kvalificerad hjälp med att bedöma risker och handläggning när det gäller stöd till kvinnor som drabbats av hedersrelaterat våld.

Hittills har Rikskriminalpolisen haft en enda specialisttjänst för denna typ av brott, men när innehavaren av tjänsten, Kickis Åhre-Älgarmo, ska sluta, dras tjänsten in.

- Åhre-Älgarmo har betytt mycket för våra kontakter med drabbade kvinnor, säger Gunilla Westny.

En nyligen genomförd undersökning visade att bara var femte polis i Östergötland ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om handläggningen av våld mot kvinnor. Gunilla Westny menar att behovet av ökad kunskap är ännu större när det gäller hedersrelaterat våld.