Kvinnolöst i turbulent Milko

Mejeriföretaget Milko har nu inte en enda kvinna i styrelsen - och över hälften i den kritiserade valberedningen avgick vid stämman i går.

Den avgående ordföranden i valberedningen säger till tidningen Land att man förgäves verkligen försökt att få kvinnor till styrelsen, men att man också haft breddad kunskapsbas hos de nya att tänka på. Bland de åtta förtroendevalda männen i Milkos styrelse finns Lars Aronius från Glava.