Personaltätt på fritids i Fagersta

Fagersta är den kommun i länet har mest fritidspersonal per barn. I snitt med förskoleklasserna har man 18 barn på tre vuxna. Det kan jämföras med till exempel grannkommunen Norberg, där det 30 barn på tre vuxna.

Fagersta ligger inte bara bäst till i länet. Kommunen ligger även på 12:e plats av landets kommuner, enligt Skolverket.

Fritidspedagog Lena Karlsson i Fagersta ser många fördelar med få barn per avdelning.

-Då kan man ge barnen mycket mer och de kan känna sig trygga, säger hon.

Hon menar att barnen märker att personalen har mer tid till var och en. Dessutom är det enklare att göra utflykter när det inte är så många barn.

Ett av fritidsbarnen, Linnea Thörne, tror att det är lugnare på hennes fritids än på många andra. Hon berättar att de får rita, fånga grodyngel i bäcken och att de får hjälp med att skriva.