Det säljs färre mobiltelefoner

Försäljningen av mobiltelefoner i Sverige har tappat fart
En sammanställning av de största grossisternas försäljning som Ekot gjort visar att ökningen är omkring 10 procent jämfört med förra året då försäljningen ökade med ungefär 40 procent. Branschorganisationen MTB har spått att omkring 2,8 miljoner mobiltelefoner kommar att säljas i Sverige under året. Men den siffran kan det bli svårt att nå, enligt butiker som Ekot varit i kontakt med.