Orättvis ersättning för sälskador

Flertalet av länets yrkesfiskare förlorar upp till 100.000 kronor per år på grund av de inte får ersättning för skador på fiskeredskap orsakade av säl. Och det bara för att de fångar fel slags fisk.

I Gävleborg får man bara sälskadeersättning för strömming, sik och lax. Vid annat fiske blir det ingen ersättning. Detta gör att till exempel i Uppland - där andra regler gäller - kan yrkesfiskarna få uppemot 100 000 kronor mer i sälskadeersättningar än vad många yrkesfiskare får i Gävleborg.

Enligt Länsstyrelsen så ska nu Naturvårdsverket se över regelverket.

Av länets cirka 50 yrkesfiskare är det bara fem som lever enbart på strömming, sik och lax.