Han vill fortsätta fiska sik i Vättern

2:37 min

I Vänern har saluförbudet för sik lett till att flera yrkesfiskare kastat in handduken. Nu kan ett försäljningsförbud bli aktuellt också i Vättern, men fiskaren Rolf Gustavsson från Hjo hoppas det går att hitta andra lösningar.

– Det är ju en viktig sak. Folk förväntar ju sig att köpa sik för det är ju ett varumärke, speciellt från Hjo. Det är ju ett ätbart varumärke som vi haft i många år här, säger Rolf Gustavsson.

Enligt länsstyrelsen i Västra Götaland finns risken att Vättern kan gå samma väg som Vänern när det gäller sikfisket. Där har halterna av PCB och dioxin i siken gjort att man inte kunnat sälja sik sen 2011 och det har hittills lett till att tre yrkesfiskare  fått lägga ner sin verksamhet.

Egentligen har halterna av miljögifter i siken sjunkit de senaste decennierna, enligt Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund, men anledningen till försäljningsförbudet i Vänern är att halterna ändå överskrider de gränsvärden som EU har satt upp.

Många andra av de svenska insjöfiskarna omfattas av ett särskilt undantag men just siken finns inte med på den listan.

Livsmedelsverket rekommenderar att barn och kvinnor i barnafödande ålder ska äta sik max två till tre gånger per år.

Och Rolf Gustavsson tycker inte att man ska vara rädd för siken så länge man inte äter den stup i kvarten.

– Sik äter man ju inte så ofta så jag tror inte att det är så farligt egentligen men det är väl så när det gäller lagar, Sverige är duktiga på att följa det här.