Säkerhetssatsning på Hall

Efter förra årets spektakulära rymningar från anstalterna i Hall och Norrtälje satsar kriminalvården många tiotals miljoner kronor på åtgärder som ska öka säkerheten på fängelserna i Stockholmsområdet. Det handlar inte bara om mobilstörningssystem, som vi berättade om i Radio Stockholm igår. Murar och stängsel ska byggas - och säkrare nyckelsystem som ska hindra att nycklar kommer på vift.

På Hall, Österåker och Norrtälje finns numera även metalldetektorbågar och röntgenutrustning vid entréerna. På Hall ska en sju meter hög mur resas framför entrén och anstalten ska omgärdas av strömförande stängsel, som i sin tur kräver ytterligare ett stängsel utanför, så att svamp- och bärplockare inte elektrifieras av misstag.

Personalkontrollerna har också ökat överlag. Inte bara de som nyanställs kollas upp numera, berättar Hall-chefen Per-Åke Palmqvist:

- I det här fallet har vi inhämtat all personals medgivande, där vi säger att vi vill göra kontroller mot brotts- och misstankeregistren. Det är klart att det kan komma fram, och det har kommit fram, en och annan uppgift som gör att vi måste ta en diskussion med vederbörande. Och i slutänden är det alltid fråga om det finns ett förtroende kvar, eller om det inte finns.

Frågan är personalen anser om de nya säkerhetsarrangemangen. Enligt vad facket SEKO på Hall har uttalat så accepterar facket åtgärderna, men menar också att de ligger på gränsen till vad som kan anses vara godtagbart för personalen.