Stora kostnader för hjärnskador

Hjärnskador svarar för en tredjedel av alla sjukvårdskostnader i europa. Ändå får vård och forskning kring hjärnan mycket mindre pengar och uppmärksamhet än till exempel cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Det framgår av en ny hälsoekonomisk studie gjord av EBC, Europeiska hjärnsällskapet, en intresseorganisation som vill främja forskning kring hjärnan och dess sjukdomar som står bakom studien med det uttalade syftet att lobba för mer pengar till hjärnforksning.

Man har tagit ett helhetsgrepp kring 12 sjukdomar och störningar som drabbar hjärnan. Det handlar om demens, epilepsi, Ms och tumörer men även beroendesjukdomar och psykoser har räknats in. Målet är att få en siffra på hur mycket hjärnans sjukdomar egentligen kostar sjukvården i europa. Sammanställningen visar att 27% av befolkningen på något sätt är drabbade av rubbningar i hjärnan - å detta kostar årligen 386 miljarder Euro för vård och andra omkostnader. Per invånare motsvarar det ungefär 7500 svenska kronor om året.

Med den här beräkningen som utgångspunkt kräver nu Europeiska hjärnsällskapet att mer resurser satsas på forskning och behandling av hjärnan och dess sjukdomar.