Eldrimner blir permanent

Regeringen har nu beslutat att Länsstyrelseprojektet Eldrimner blir ett nationellt centrum för småskaliga livsmedelsproducenter.

- Det betyder otroligt mycket, nu kan vi fortsätta vårt arbete och jobba mer långsiktigt och verka över hela landet, säger Bodil Cornell projektledare för Eldrimner.

Idag jobbar tre personer i verksamheten men i och med detta kan det bli aktuellt med att anställa ytterligare tre till fyra personer .

- Men den stora sysselsättningsökningen hoppas vi få i och med att fler små företag kan starta i glesbygd runt om i Sverige, säger Bodil Cornell.

Regeringen kommer årligen bidra med närmare åtta miljoner kronor.

Sedan 10 år tillbaka har projektet Eldrimner som nu alltså blivit permanent.

Målet är att öka företagsamheten på landsbygden genom exempelvis gårdsmejerier, bärförädlare och så vidare.