Dödsolycka utreds i Stockholm

Haverikommissionen i Stockholm har nu tagit över utredningen av dödsolyckan ombord på m/s Visby, förra veckan.
Utredningen väntas ta flera månader innan den är klar. Flera liknande dödsolyckor vid de brandsäkra dörrarna ombord har också inträffat på andra fartyg i landet. Bland annat klämdes en elektriker ihjäl i samband med arbete ombprd på en båt i Göteborg.