Krav på likadana pizzor

Regler på hur man tolkar djurskyddsfrågor och hygienfrågor på restauranger borde vara gemensamma för hela Mälardalsregionen.

Det anser Eva Schmekel, moderat kommunfullmäktige i Eskilstuna som lagt fram en interpellation till Benny Karlsson ordförande i miljö och byggnämnden. Schmekel menar att reglerna i dag kan tolkas på så många olika sätt och att det vore bra att ta fram riktlinjer för alla kommuner i Mälardalsområdet. Idag kan man äta vedeldad pizza i Västerås men inte i Eskilstuna, något som är konstigt menar hon.