Politisk kritik mot Bo Holmberg

Nu riktas stark kritik mot att landshövdingen i Sörmland Bo Holmberg har utnämnts till generaldirektör för Mälardalen.

Liselott Hagberg som är folkpartiets förbundsordförande i Sörmland anser att tjänsten är oklar. Hon kritiserar också på vilket sätt Holmberg valts till generaldirektör för Mälardalen. För att utnämningar av det här slaget skall kunna tas på allvar måste dom ske i konkurrens, Kompetens måste gå före partibok säger hon.