Brist på specialister drabbar svårt sjuka barn

2:53 min

Ekots kartläggning visar att det råder brist på specialiserade sjuksköterskor för barn över hela landet. Bristen har lett till ett upprop bland specialistsjuksköterskorna på Astrid Lindgrens barnsjukhus, som menar att det här drabbar svårt sjuka barn.

– Det vet vi att specialistsjuksköterskor saknas, det och barnspecialistsjuksköterskor saknas. En högre kompetens ger en högre patientsäkerhet, du kan möta familjer på ett helt annat sätt, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundsordförande.

– Det finns väldigt mycket forskning som visar att högre kompetens ger en högre patientsäkerhet och minskar dödligheten i en vanlig kirurgisk avdelning och därför blir man ganska bestört över siffrorna, säger Sineva Ribeiro.

Vid den undersökning Ekot gjort, då det gäller landets universitetssjukhus, visar det sig att man har en bemanning med specialistsjuksköterskor, som gäller vården av barn med i snitt drygt 60 procent. Detta trots att man på samtliga sjukhus har en ambition att tillsätta med minst 80 procent vad gäller specialistsjuksköterskor.

På Astrid Lindgrens barnsjukhus larmar man för att bristen på specialistsjuksköterskor drabbar vården av svårt sjuka barn. En brist som beror på hög arbetsbelastning, med beordring av övertid från upp till 14 timmars arbetsdagar, ofta utan raster,  i ett tempo som gör att personalen flyr till annan verksamhet då ingen förändring sker.

Anna Jeppssons son är fem år. Han har vårdats för leukemi sedan 2012. Familjen hör till Astrid Lindgrens sjukhus i Solna utanför Stockholm. Gustav har transporterats runt mellan många avdelningar också sjukhus i hela landet då det är brist på specialistsjuksköterskor.

Han får behandling flera gånger i veckan. När vi träffas i familjens kök sitter Gustav i mamma Ann Jeppsson knä.

– Det är tungt att ha ett så allvarligt sjukt barn, det betyder allt hur man blir bemött. Det är väldigt jobbigt att komma till nya ställen hela tiden och inte veta vem det är man ska träffa, hur det kommer att se ut, och hur rutinerna kommer att se ut, för det är olika överallt, säger Ann Jeppsson.

Uppemot 70 procent av sjukhusen har vakanser då det gäller specialistsjuksköterskor. Man löser detta med att tillsätta platserna med vanliga sjuksköterskor, man kan också komplettera med andra yrkeskategorier som undersköterskor, läkarstudenter till och med ”avdelningsassistenter”.  

Annika Carlgren är specialistsjuksköterska och en av dem som tagit initiativ till uppropet på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

– Det är en familj i kris det ställer höga krav på vår kompetens att det finns vård, lugn och ro helt enkelt. Hur viktigt är det i sådana situationer att ha en specialistsjuksköterska?

– Det är helt och håller avgörande att man vet vad man ska observera utifrån olika typ av smärtskattnings instrument som finns för barn t ex och också få den kliniska blicken som du då får dels på grund av erfarenhet men också av din specialistutbildning, säger Annika Carlgren.