Bönderna värnar om öppna landskap

12 min

Förr fanns ett myller av små livfulla gårdar på landsbygden, nu krävs stordrift eller bisysslor för att kunna försörja sig. Idag ska vi möta några av dem som håller den västmanländska landsbygden öppen och levande.

På Norrby Gård i Torpa utanför Kungsör finns det 900 tackor. De ägs av Anna och Tomas Olsson och är en av Sveriges största fårbesättningar. Varje år föds 1 800 lamm och både Anna och Tomas jobbar heltid med gården.  

– Vi gjorde ett vägval för några år sedan. Då byggde vi ytterligare ett fårhus och investerade. Sedan dess jobbar även jag heltid med gården, berättar Anna.

Vi lever i en tid då det är få förunnat att kunna försörja sig heltid på sin gård. Antalet sysselsatta inom lantbruket i Västmanland var 2013 ungefär 4 300, men det betyder inte att de jobbade heltid. Antalet årsverken, alltså motsvarande heltidstjänster, inom lantbruket beräknades samma år till 1 551 stycken. Det innebär att många jobbar deltid med sina gårdar. 

En av dem är Johan Södereng i Västerfärnebo. Han pendlar till Uppsala och arbetar heltid inom försvaret. Arbetet på gården sköter han på fritiden.

– Jag har alltid haft ett brinnande intresse för ett levande lantbruk. Det har varit mitt liv sedan jag var liten, säger Johan Södereng. 

Att driva en gård på deltid kräver mycket jobb och engagemang. Frågan är hur framtiden ser för små gårdar som Johans. 

– Jag är rädd för att det kommer bli skog av marken här. Jag vet inte om min grabb orkar ta över och det är för små åkrar för att storbönderna ska vara intresserade av marken. 

Tomas Olsson på Norrby Gård känner också en oro för lantbrukets framtid. Han är med i styrelsen i LRF Västmanland och han ser stora utmaningar framöver.  

– Tittar man på Västmanland så är vissa delar bördiga där det satsas på storbruk, men så har vi Bergslagen där många slutar med djur och det växer igen. Det är tragiskt och en oroande utveckling. Vi är en växande befolkning som ska ha mer och mer mat. Det är jätteviktigt att vi vårdar den mark vi har.