Miljövänlig metod för sanering av mark i Visby

Nu har saneringen inletts av marken vid Renokiosken vid Endre väg i Visby, där det tidigare legat en kemtvätt.

Marken är kraftigt förorenad och vid saneringen används en metod som är ny för Sverige.

Det innebär att marken värms upp och att luften och föroreningarnas sedan leds bort genom ventilationsbrunnar. Det här anses vara en miljövänlig form av sanering, som nu påbörjats.