Akut brist på äldrebostäder

Tjugo personer har beviljats plats på äldreboende i Kiruna, men det är fullt överallt. Därför ska kommunen i år starta ett tillfälligt äldreboende, och det är bråttom, säger Kenneth Nilsson (s), ordförande i omsorgsnämnden i Kiruna.

- Situationen är akut, därför att vi har en situation där flera av våra boende har legat på det tillfälliga boendet Mellanboendet alldeles för länge. Vi betalar också för ett antal sängar som vi hyr av landstinget. Vi måste se till att de får ett riktigt hem ganska fort, säger Kenneth Nilsson.

Nu ska kommunen undersöka om man kan använda några av Kirunabostäders lägenheter som äldreboende med ungefär tio platser. Det kan bli en långvarig provisorisk lösning.

Man måste, enligt Kenneth Nilsson bygga ett nytt äldreboende i Kiruna, men ingen vet när det kan bli av. Det så kallade Mellanboendet ska egentligen bara fungera som avlastning för dem som vårdar sina anhöriga hemma.

- Boendet är inte alls anpassat för att man ska bo där, säger enhetschefen Alice Fjellborg. Trots det har flera gamla och dementa människor bott i de trånga utrymmena i över ett halvår.

- Toalett finns bara i korridoren. Rummen är små, nio kvadratmeter. En säng, ett sängskåp och en garderob är allt som ingår i ett rum.

Tanken med Mellanboendet är att gamla som vårdas i hemmet av anhöriga ska kunna stanna några nätter eller bara under dagtid för att den som vårdar ska orka med i längden. Men nu upptas nästan hälften av avlösningsplatserna - åtta stycken - av gamla och dementa som har beviljats plats på äldreboende. Alice Fjellborg säger att den mycket viktiga avlastningen för anhörigvårdare har blivit lidande.

- Ibland måste vi boka av avlastning på grund av att de här personerna har behov av att bo här, säger Alice Fjellborg.