Halverade löner för styckare på Pärsons

25 styckare på charkuteriföretaget Pärsons i Helsingborg har fått sina löner halverade, sedan företaget sagt upp det gamla ackordsavtalet. Samtidigt anlitar företaget också extern arbetskraft som jobbar för lägre löner än de anställda.

Pärsons har sagt upp ackordsavtalet. Därmed får styckarna endast de garanterade lägsta lönerna i kollektivavtalet, vilket för deras del innebär en halvering av lönerna. Samtidigt anlitar Pärsons extern arbetskraft som inte är anställd av Pärsons. Det upprör Livsmedelsarbetareförbundet som på måndag ska försöka få till stånd en uppgörelse med företaget.

– Vi kan aldrig acceptera att det kommer in arbetskraft som dumpar våra löner, säger Gerald Lindberg, tredje vice ordförande i Livsmedelsarbetareförbundet. Han utesluter inte att Livs kan komma att stämma Pärsons till Arbetsdomstolen. Det kan också bli tal om blockad mot den leverantör som Pärsons använder.

– Är det så att vi inte får ett avtal med en extern leverantör som är inne på företaget är det ytterst blockadåtgärder som kan bli nödvändiga, säger Gerald Lindberg.