Tung kritik mot Hägglunds flyktingpolitik

1:51 min

Kristdemokraternas politik skulle leda till sämre integration och att nyanlända barn far illa. Det menar Rädda barnen, en av flera hjälporganisationer som kritiserar Göran Hägglunds utspel om tillfälliga uppehållstillstånd.

– Vi menar att det finns inget barnperspektiv över huvud taget i det här. Tre år är en väldigt lång tid i ett barns liv och att leva då och inte veta om man får vara kvar och föräldrarna går och oroar sig, det är inte bra, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda barnen.

Kristdemokraternas förslag går ut på att de som beviljas asyl får ett treårigt uppehållstillstånd, i stället för ett permanent som är dagens grundregel.

En av kritikerna till förslaget är Madelaine Seidlitz som är jurist på Amnesty i Stockholm. Hon menar att en hel del i det som Göran Hägglund skriver på DN debatt är besynnerligt och märkligt.

–  Framförallt kan vi inte se att något av hans förslag värnar asylrätten, vilket han själv skriver att han är ute efter, utan snarare tvärtom, säger Seidlitz.

Kristdemokraterna vill också se en snabbare asylprocess för asylsökande från länder som betraktas som säkra. Ett rättsosäkert förslag enligt Madelaine Seidlitz:

– När Göran Hägglund dessutom exemplifierar med Balkan och delar av Balkan innebär det att han i realiteten också talar om romer. Som kommer exempelvis från Serbien där vi vet att de utsätts för strukturell diskriminering. Att då utgå från att ingen av dessa människor skulle ha ett skyddsbehov, det är ett tankefel, säger hon.

Den katolska hjälporganisationen Caritas ansvarige för asylfrågor George Joseph menar att kostnaderna ökar med KD:s förslag, eftersom dagens flyktingar från till exempel Syrien med säkerhet kommer behöva söka asyl på nytt efter tre år.

– Det kommer att kosta i längden. Både i integrationssammanhang, men det kommer också kosta för samhället att de igen blir samma administrativa kostnader.

Men han säger också att det är fel fokus:

– Ett anständigt land måste visa solidaritet, vi får inte räkna penningvärde för människorna vi ger skydd. Det handlar om att rädda livet.