Styckare får lönerna halverade

25 styckare på charkuteriföretaget Pärsons i Helsingborg har fått sina löner halverade, sedan företaget sagt upp det gamla ackordsavtalet. Samtidigt anlitar företaget extern arbetskraft som jobbar för lägre löner än de anställda. (SR Malmö)