Länsveterinären om Alvestamögel

Problemen med mögel i Alvesta Ridhus har blivit en fråga för länsveterinären, Björn Dahlén.
För att komma till rätta med dom mest akuta mögelproblemen i Alvesta Ridhus, föreslår Dahlén att man ska salta i ridhuset för att dammet ska minska. Å eftersom bakterierna första å främst finns i ridhusbotten som består av jord, spån å gödsel, föreslår Dahlén att man ska ta ut botten för rengörning å desinficering. Om det är möjligt vill länsveterinären också att ridhuspersonalen anlägger en ny ridhusbotten, men det är ett mycket omfattande arbete, säger han. Misstankarna om mögel började när ridklubbens medlemmar böjade bli hesa och fick svårt att tala.