Arbetslösa länsbor sämst i Sverige att söka jobb

Som vi tidigare berättat ligger arbetslösa länsbor i botten vad det gäller att söka nytt arbete, samtidigt som Stockholm hittas i toppen. Allt enligt Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS egen enkätundersökning. Men siffrorna berättar inte hela historien.

- Det beror på hur man ställer frågorna och det är också så att många jobb har försvunnit från länet senaste tiden, säger Helén Hörnqvist är arbetsförmedlare i Östersund.

58 procent av de tillfrågade länsborna uppgav att de inte sökt något jobb den senaste månaden, i Stockholm uppgav 32 procent att de inte sökt jobb.

Även om varken platsförmedlare Helén Hörnqvist eller Länsarbetsdirektör Kerstin Andersson vill lägga skulden enbart på den enskilda personen så kommer arbetsförmdelingen ställa högre krav på de arbetssökande i framtiden.

- Vi har fått kritik för att vi inte tillämpat reglerna tillräckligt strikt, nu jobbar vi intensivt med att vara tydliga med vad som krävs för att få uppbära arbetslöshetsersättning, säger Länsarbetsdirektör Kerstin Andersson