Regeringens budget föll – nu skjuts järnvägssatsningar på framtiden

1:52 min

Det blir inget spårbyte på norra delen av Norra stambanan, istället skjuts projektet upp på obestämd framtid. Det meddelade nu Trafikverket som har fått planera om efter att regeringens budget föll. Det är en prioritering som skadar näringslivet, inte bara i Norrland, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

– Det gör mig väldigt orolig. För Sverige är ju vår basindustri väldigt viktig och det här godset kan inte transporteras på något annat sätt än på järnvägen.

När riksdagen för ett par veckor sedan röstade igenom allianspartiernas budgetförslag innebar det att trafikverket inte får de 1,2 miljarder kronor extra per år till drift och underhåll som tidigare aviserats. Nu får de istället hålla tillgodo med grundanslaget om 6.8 miljarder kronor per år.

De projekt som verket hade börjat planera för men nu lägger vilande är bland annat byte av spår mellan Bastuträsk och Boden på Norra stambanan.

Den sträckan körs i dag i lägre hastiget för att inte orsaka mer skador på tåg och räls. Det har också skapat stora förseningar. När upprustningen nu skjuts på framtiden är det olyckligt för industrin i hela Sverige menar Niklas Nordström.

– Infrastrukturen är ju en viktig bärare av industrins verksamhet. Så det måste helt enkelt fungera. Staten gör ju sig själv en otjänst om man inte ser till att vår exportindustri kan sälja sitt gods, för det är det ger intäkter till Sverige.

Andra projekt som skjuts på framtiden är en satsning på information till tågresenärer och en upprustning av regionala banor som idag främst trafikeras av godståg.

Om beslutet att skjuta underhållet på framtiden också innebär att fler tåg måste sänka hastigheten för att kunna köra säkert, är för tidigt att säga, säger Anna Lihr, presschef på Trafikverket.

– Ja det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning. Vad vi gör då är att vi gör så kallad syn av banan för att se i vilken skick den är i. För att se om det behövs, sänka hastigheten för att undvika att den ytterligare skadas eller att det blir mer påverkan på banan, säger Anna Lihr.