50 varslas i Sundbyberg

Ett sjuttiotal tjänster inom äldreomsorgen i Sundbyberg ser ut att försvinna. Kommunen har lagt ner platser på ålderdomshem för att satsa pengarna på vård i hemmet istället, och då behövs inte lika mycket personal, enligt kommunledningen.

Den politiska oppositionen i Sundbyberg är starkt kritisk till de planerade nedskärningarna.
Kommunledningen räknar med att 25 tjänster försvinner genom naturlig avgång, men i ett femtiotal fall är det aktuellt med varsel och uppsägning.