Indragen skolskjuts upprör

Föräldrar i Krokvåg och Ammer i Ragunda kommun har ilsknat till över kommunens beslut om indragnignar av skolsjkutsar för barnen.

Enligt föräldrarna är det helt occaptabelt att barnen själva ska gå hem utmed en nära två kilometer lång grusväg utan belysning och där tung trafik går.

- Enligt alla konventioner ska man alltid ha barnens bästa i fokus, hur kan man då fatta ett sånt här idiotiskt och livsfarligt förslag, säger Jenny Palmquist boende i Ammer och mamma till tre barn.

Kommunalrådet Elisabeth Yngström säger att hon inte har någon anledning att i frågasätta tjänstemännens beslut men om någon överklagar beslutet så kommer de att se över indragningen.