m: Skippa skolpolitikerna

De kommunala skolorna i Jönköpings kommun skulle klara konkurrensen med friskolorna utmärkt om de slapp styras av skolpolitikerna.
Det skriver moderaten Mats Green i en motion till Jönköpings kommunfullmäktige. Han föreslår därför att alla kommunala skolor görs till friskolor med kommunen som huvudman. Skolorna skulle få stor frihet att utforma undervisningen, huvudsaken är att uppställda mål nås, menar Mats Green. Varje skola skulle få eget ekonomiskt ansvar, och få pengar efter hur många elever skolan har. Elever med extra behov av hjälp skulle ge mer pengar, enligt Greens förslag.