De som bor på landsbygden trivs bäst

De flesta unga vuxna i Sverige trivs bra där de bor. Viktigast är bostaden och vännerna, visar en undersökning från Umeå universitet.

Nära 5 000 personer i åldern 18-40 år fick svara på frågor om vad de tycker om platsen där de bor och vad det är som binder dem till orten.

Mest rotade är de som slagit ner sina bopålar på landsbygden.

-Det kan bero på mycket, bland annat att det i dag finns möjlighet till högskolestudier även för den som inte bor i någon storstad, säger Henrik Axiö, generalsekreterare i Sveriges hembygdsförbund, som gläds över resultaten i Umeåstudien.

80 procent av de som deltog i undersökningen säger sig vara nöjda med sin bostadsort, kvinnor är allra mest positiva medan de yngsta i åldern 18-25 är något mindre nöjda.

Boendet är viktigast. Men det handlar inte så mycket om hur själva lägenheten eller villan ser ut, utan mer om läget och de sociala kontakter med grannar och vänner boendet för med sig.

De sociala relationerna är viktiga för hur starkt människor knyts till en plats, något som i sin tur motverkar en ökad rörlighet. Vänner tar tid att få och kräver tid att behålla.

Banden till orten genom boendet är starkast för dem som är lågutbildade och som äger sitt hus, enligt undersökningen som gjorts av forskarna Gunnar Malmberg, Linda Sandberg och Kerstin Westin vid kulturgeografiska institutionen.

Arbetet spelar en stor roll för hur nöjda människor är med förhållandena på sin bostadsort. Men även här är det främst jobbets sociala aspekter som framhålls. Umgänget med jobbarkompisarna rankas lika högt som lönen eller arbetsuppgifterna.

Vänner viktigare än lönen

Arbetskamraterna kan rentav vara så viktiga att många drar sig för att byta jobb, även om detta skulle ge högre lön eller intressantare arbetsuppgifter. Vänner är viktiga och byts ogärna bort, är Umeåforskarnas tolkning.

Medan de flesta i undersökningen är nöjda med sitt boende, arbetet och sina fritidsaktiviteter är bilden inte alls lika entydig när det gäller just det sociala livet. En viktig orsak till att man ändå flyttar kan därför vara att man är missnöjd med sin sociala situation.

De flesta som deltog i undersökningen är starkt bundna till den plats där de bor. Särskilt när de kommit upp i åldern och etablerat sig med arbete, boende och familj spelar oersättliga värden som vänner och arbetskamrater en stor roll i livet.

De blir viktigare än hus, löner och ny miljö, sådant som man byter till sig genom att flytta.