Kraftcentrum får stöd av regeringen

Regeringen har beviljat Strömsunds kommun 2 miljoner kronor som en delfinansiering till projektet Kraftcentrum - ta vara på kraften och skapa en vilja till lärande.

Projektet pågår under tre år och är ett samarbetsprojekt mellan bland andra Strömsunds kommun, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Försäkringskassan.

Projektet startade i början på januari 2004 och delfinansieringen från regeringen avser år 2005.