Kronofogden plågade grisar

Åklagare utreder beslag av grisar på en gård i Viken.
Kronofogdens ingrepp i januari på en gård i Viken utanför Helsingborg, när 2.700 grisar beslagtogs, blir nu föremål för en förundersökning. Det beslutade kammaråklagare Bo Norrman i Helsingborg i dag. - Förundersökningen gäller eventuellt brott mot djurskyddslagen, säger Norrman. Kronofogden valde att i januari transportera bort grisarna från firman New Comida i Viken. Företaget var kraftigt skuldtyngt och för att säkra en fordran valde fogden att ta grisarna. Transporten av djuren utvecklade sig till en mardröm för grisarna. Flera suggor separerades från sina kultingar och även dräktiga djur forslades bort. Under två dagar fördes grisarna bort till sju andra gårdar i Skåne. - I nuläget finns det ingen person som misstankarna riktas mot, utan det får bli en av förundersökningens första uppgifter att ta reda på vem som kan ställas till svars för transporten, säger Bo Norrman.