Ambulansturne för cykelhjälmar

För att uppmärksamma den nya cykelhjälmslagen för barn och ungdomar arrangerar Vägverket en Ambulansturné som under våren besöker tre orter i länet - Kalmar, Nybro och Torsås.

Ambulanspersonal kommer då att informera allmänheten om varför det är viktigt att alla, inte bara barn, använder cykelhjälm.
Varje år skadas 1 500 cyklister i Sverige så svårt att dom måste läggas in på sjukhus med skallskador.