Länets bönder i gång med vårbruket

Våren är här, och i förra veckan var de första lantbrukarna i Västmanland igång med vårbruket. Nu börjar arbetet ute på åkrarna allt längre norrut i länet.

På Romfartunaslätten ligger gården Tösta. Där drog Nils-Erik Öberg igång med sådden:

- Nu är vi i gång. Vi har väl ungefär en 100 hektar knappt, 75 hektar att så. Det är inga större mängder.

- Det blir korn, vete, och lite havre för djuren, säger Nils-Erik Öberg.

Han räknar vara helt klar med sådden nu till Valborg.