Personal ska bli mer kompetent

Tre miljoner kronor fördelas till en rad företag i Västmanland och mellansverige för kompetensutveckling av personalen. Merparten går till företag som ännu inte har någon utvecklingsplan för sina anställda, utan behöver få klart för sig personalens kompetensbehov.

I ett nästa steg kan man sedan ansöka om pengar för själva utbildningen.

Djurkliniken i Västerås är det enda företag som redan är klart med behovet, och som får pengar för att utveckla sin personal.

Länsstyrelsen i Västmanland får en miljon av de tre för speciella åtgärder för bland annat jämställdhet.

Pengarna kommer till stor del från Europeiska socialfonden.