Göran Persson argumenterade mot folkomröstning om EU:s författning

I riksdagens partiledardebatt om EU sa statsminister Göran Persson att han står fast vid att det inte ska hållas en folkomröstning om EU:s grundlag. EU:s utvidning är inte färdig och därför behövs en ny konstitution, sa Persson.

Persson höll också fast vid ståndpunkten om att det är riksdagen som ska besluta om ny konstitution. 

– Regeringen bedömer att nyheterna i fördraget inte är sådana att de kräver en grundlagsändring eller två behandlingar i riksdagen med mellanliggande val, än mindre kräver de alltså en folkomröstning. I denna kammare finns våra folkvalda, de som har fått förtroendet att fatta politiska beslut, också i frågor som är komplicerade, också i frågor där det rasar debatt. Här bör beslutet om fördragen fattas, sa Göran Persson.

”Synd att vi missar chansen”
Men Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand betonade vikten av att låta det svenska folket vara med och diskutera innehållet i den nya konstitutionen.

– Genom de folkomröstningar som genomförs ges en möjlighet till en seriös och allmän debatt om EU:s framtid bland en majoritet av EU:s befolkning. Jag tycker det är synd att vi missar en sådan chans i Sverige för det är hög tid för en sådan diskussion.

– För någon månad sedan fick regeringen ta emot 120 333 namnunderskrifter med krav på en folkomröstning. Det är den näst största namninsamling som gjorts i Sverige och den pågår fortfarande och jag tycker att det är dags att regeringen och den borgerliga alliansen lyssnar på den här folkets remiss, sa Wetterstrand.

Lars Ohly fick ovett
Också vänsterpartiets Lars Ohly anser att frågan ska avgöras genom en folkomröstning, och hävdar att folkomröstningen om EMU visade att folkets röst inte är densamma som riksdagens.

– Om denna riksdag hade fått fatta beslut om EMU-anslutning så hade 80 procent röstat ja. 20 procent av ledamöterna representerar den stora majoritet av svenska folket som röstade nej.

Att Lars Ohly pratade om demokrati och att lyssna till folkets röst fick moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt att reagera starkt:

– Det är kanske idé att påminna om detta ibland. Att vi lyckades fördriva kommunismen från den europeiska kontinenten så till den milda grad att det är mycket få kvar, men en av de få som är kvar står i denna talarstol och föreläser för oss andra om hur demokrati ska fungera. Att han bara vågar!

Inga-Lill Hagberg
inga-lill.hagberg@sr.se