Syrautsläppet var en olycka

HELSINGBORG. Miljöåklagare Ingvar Wennersten lägger ner förundersökningen mot kemiföretaget Kemira i Helsingborg.
Åklagaren anser att ingen kan ställas till svars för svavelsyraolyckan i februari.

Mer än 10 000 ton svavelsyra läckte ut när en cistern sprack. Detta sedan marken hade underminerats på grund av en trasig vattenledning. 

Enligt Wennersten har det inte gått att visa att någon varit oaktsam eller haft uppsåt i det här fallet.