Lathund för att minska långtidssjukskrivningar

2:06 min

En lathund gör att vården har lättare att bedöma vilken risk en patient har för att bli långvarigt sjukskriven. Metoden används redan i Sörmland och tanken är att sjukvården snabbare ska kunna sätta in rätt hjälp.

Anna-Sophia von Celsing är doktorand på centrum för klinisk forskning i Sörmland, Uppsala universitet. Hon har utformat lathunden.

– Med bara ett fåtal faktorer som man alltid vet kan man göra en sannolikhetsbedömning om personen riskerar att bli kvar i sjukskrivningen länge, säger hon.

På många vårdcentraler har läkaren bara en kvart på sig per patient. På den tiden ska läkaren förutom att undersöka och sätta diagnos också skriva ut mediciner eller remisser och ibland sjukskriva patienten.

I Anna-Sophia von Celsings lathund kan läkaren med hjälp av ålder, diagnos och antal tidigare sjukskrivningsdagar snabbt se sannolikheten för om en patient riskerar att bli långvarigt sjuk.

– Man behöver några få saker som är signifikanta för att kunna bedöma en risk. Och det har utarbetats faktorer där man bedömer risk. Det kan man göra på samma sätt om individen har risk att bli kvar i sjukskrivning länge.

Lathunden är ett slags rutmönster med olika procentsatser, ett diagram som läkaren kan ha liggande i sin läkarrock. Sen drar man en linje mellan ålder och antal tidigare sjukskrivningsdagar, ser vilken diagnos patienten har och kommer fram till en siffra som visar vilken risk patienten har att hamna i långvarig sjukskrivning. 

I Sörmland används lathunden redan av rehabkoordinatorer som arbetar på vårdcentraler. Tanken är att även läkare och personal på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och de som arbetar med försörjningsstöd ska kunna använda lathunden.

Förhoppningen är att patienten snabbare ska kunna få rätt vård för att snabbare kunna komma tillbaka i arbete, säger Anna-Sophia von Celsing.

– Förhoppningsvis kan patienten få undersökning betydligt snabbare av rehabiliteringsteamet och identifiera vad patienten egentligen har för besvär och hjälpa med de åtgärder man behöver, säger hon.