Moderater emot en bilfri vardag

Nu protesterar moderaterna mot att kommunen vill genomföra årets ”bilfria dag” på en vardag istället för, som tidigare, på en lördag.

Förslaget i år är att den bilfria dagen skall äga rum torsdagen, den 22 september och att biltrafiken då stängs av i stora delar av centrala Göteborg.

Moderaternas vice ordförande i trafiknämnden, Roland Rydin, skriver i ett pressmeddelande att det skulle bli en alltför hård prövning av göteborgarnas tålamod och att det vore bättre att mer långsiktigt försöka få folk att ställa bilen och åka kollektivt eller cykla istället.