Inga patienter till privat klinik

Landstinget i Östergötland kommer inte att skicka några patienter till den privata ryggklinik Praktikertjänst vill starta i Västervik. Inte heller Landstingen i Kalmar eller Jönköping kommer att göra det. Det säger landstingsrådet Paul Håkansson, som är ordförande i de tre landstingens samverkansnämnd.

Det var i tisdags Kalmars läns landsting beslöt att förhandla med Praktikertjänst om att starta en privat ryggklinik i Västervik, med läkare från universitetssjukhuset i Linköping. Nu ser det ut som att Kalmarlandstingets roll enbart blir att hyra ut lokaler och personal. Någon vård kommer inte något av de tre landstingen  att betala för. I så fall måste frågan upp i regionsjukvårdsnämnden. Först vid nästa möte i maj kommer Kalmarpolitikerna att informera om sitt samarbete med Praktikertjänst.