Digital spel - populär ubildning på BTH

Allt fler söker till datautbildningar på högskolan.

Det har Blekinge tekniska högskola, BTH, märkt.

Ett exempel är kursen för digitala spel som är mycket populär på på BTH.

Där sex personer slåss om varje utbildningsplats.