EU-kritiker samlar namn för folkomröstning

På måndag, den 2 maj, kommer socialdemokratiska EU-kritiker att börja en namninsamling bland socialdemokratiska partimedlemmar för att få till stånd en medlemsomröstning om att partiet ska kräva en folkomröstning om EU-konstitutionen.

Det krävs 5 procent eller 6 718 medlemmar för att partiet ska tvingas ta upp frågan igen

De EU-kritiska socialdemokraterna i länet tror att frågan kommer att stärka opinionssiffrorna i partiet.

Så skedde till exempel vid EMU-valet och EU -parlaments valet då våra siffror låg ganska stadigt på 40 procent.

Det är först på senare tid som våra opinionssiffror har dalat.