Renbetet i Härjedalen blir FN-fråga

Nu hamnar frågan om samernas rättigheter i FN. Rennäringen i Härjedalen vänder sig till Europadomstolen och Förenta Nationerna för att få hjälp med renbetesfrågan.

Den 17 maj har de berörda samebyarna fått tid för att träffa företrädare för FN:s permanenta forum för urbefolkningsfrågor i New York. Förhoppningen är att samebyarna den vägen ska få hjälp att förmå svenska staten att agera så att samebyarna tillförsäkras renbete i framtiden.

Rättslösa
Nyligen avbröts förhandlingarna med markägarna i Härjedalen eftersom samebyarna ansåg att markägarnas krav på ekonomisk ersättning var orimliga. Anders Kråik från Handölsdalens sameby säger att renägarna nu måste ta det här steget eftersom de känner sig helt rättslösa i Sverige.