Klart med mötesplats för EU-migranter i Västerås

Nu ska Västerås stad öppna en mötesplats för EU-migranter tillsammans med Stadsmissionen/Svenska kyrkan.

Individ- och familjenämnden i Västerås har beslutat teckna en överenskommelse enligt modellen Idéburet offentligt partnerskap med Västerås stadsmission.

Överenskommelsen gäller en mötesplats två timmar varje vardag under perioden 2015-01-07 – 2015-04-30, enligt ett pressmeddelande från Västerås stad.
 
På mötesplatsen ska EU-migranter kunna sköta sin hygien och tvätt. Det kommer också att finnas enklare förtäring samt exempelvis hygienartiklar och varma kläder genom stöd från bidragsgivare.

Tanken är att man ska rekrytera frivilliga hjälparbetare till mötesplatsen. Förutom Svenska kyrkan och Stadsmissionen är både Pingstkyrkan och Frälsningsarmén villiga att bidra med volontärer.

Individ- och familjenämnden i Västerås bidrar med 120 000 kronor till verksamheten. Västerås stad står för lokalhyran och erbjuder dessutom information och rådgivning till EU-migranterna.