Förståelse för miljödomstolens beslut

Miljölagarna fungerar som de ska. Kärnkraft, olja och kol håller inte i längden. Det säger Conny Sevehem, centerpartist i den lokala säkerhetsnämnden för Ringhals, sedan miljödomstolen på torsdagen förklarat att Ringhals produktion inte går ihop med nuvarande miljölagar.

Enligt Sevehem är beskedet helt logiskt, eftersom miljöbalken kräver lösningar som är långsiktigt hållbara.

Han tror ändå att regeringen kommer att tillåta fortsatt elproduktion vid Ringhals i ganska många år, eftersom det tar lång tid att ställa om Sveriges energiproduktion.