Mindre pengar till Gotland när EU växer

Gotland är ett av de distrikt som i flera år haft tillgång till en hel del pengar tack vare EG:s strukturfonder. Men samtidigt som fler länder blir medlemmar i EU kommer regionerna sannolikt att få betydligt mindre med pengar till regionalt utvecklingsarbete.

Det spår den regionala utvecklingschefen Lena Thalin och påpekar att man nu måste börja hushålla med resurserna.

Det handlar om att göra tydliga prioriteringar och i ett projekt tillsammans med Jämtland skall man utveckla en regional samsyn kring hållbara system med fokus på näringlivet.