Barnomsorg på OB-tid dröjer

Det dröjer innan det blir aktuellt med barnomsorg på obekväm arbetstid, alltså på kvällar, nätter och helger.

I december förra året motionerade några socialdemokrater i ärendet och tyckte att Gotlands kommun skall anpassa barnomsorgen så att föräldrar som jobbar på obekväm arbetstid också skall få chansen till barnomsorg.

Nye skoldirektören Peter Molin klargör nu att frågan måste utredas mer och att man också måste ta hänsyn till de extrakostnader som uppstår.

Frågan kommer att behandlas av barn- och utbildningsnämnden först i höst och en enkät skall göras för att undersöka om barnomsorg verkligen behövs på kvällar, nätter och helger.