Trenden: Föräldrar gör sina barns läxor

1:49 min

Lärarna ser skolan som en process – men många föräldrar arbetar för att deras barn ska få högsta resultat från början – ofta genom att göra uppgifterna åt dem.

Det talas mycket om den ökade pressen på elever att prestera i skolan. Och i flera fall har det gått så långt att föräldrar gör läxor och inlämningsuppgifter åt sina barn. 

Ekot har pratat flera elever om den här sortens fusk.

– Jag tycker inte att man kan få för mycket hjälp. Eller, gränsen går ju när de har gjort hela läxan.

Har det hänt?

– Några gånger kanske, när jag var mindre. Ens föräldrar vill ju att man ska lyckas.

En pappa har hjälpt sin dotter som går i 3:an i gymnasiet.

– Jag har hjälpt henne med engelska, skrivit ett papper rakt av. Jag har hjälpt henne med böckerna när hon inte läst dem, jag hjälpt henne med bokrecensionen. Sen har jag skrivit ett manus som hon har läst för att kunna diskutera boken så att hon vet vilka punkter som jag tycker att hon ska trycka på. Sen har hon fått sköta resten själv.

Det kan både handla om att eleverna har fått för många hemuppgifter, eller har överbeskyddande föräldrar som vill att deras barn ska gå ut med höga betyg utan att det ska bli för mycket friktion.

Många lärare jag talar med säger att de möter föräldrar som ser skolan som en plats där resultaten står i fokus, allt som lämnas in ska ha högsta tänkbara betyg. Men det är inget de vill tala högt om offentligt, den här lärarens röst har en kollega läst in.

– Det handlar liksom inte om lärande. Jag tror att vissa föräldrar inte har den insikten eller kompetensen. Att det är ett pågående lärande. Man tänker bara att det ska in och sen får man ett kvitto i form av ett betyg.

Hör mer i Studio Ett i eftermiddag