Ny DNA-metod kan lösa fler våldtäktsfall

I framtiden kan fler våldtäktsfall än i dag komma att klaras upp. Det med hjälp av en ny sorts DNA-analys som ska tas i bruk i höst vid statens kriminaltekniska laboratorium.

De DNA-prov som tas från våldtäktsoffer i dag leder bara i två fall av tio till att en misstänkt gärningsman kan pekas ut.

Riktar in sig på manligt DNA
När DNA:t från gärningsmannen eller gärningsmännen är blandat med kvinnans DNA kan hennes ta över, för att det finns mer av det.

De kriminaltekniska slutsatser som kan göras idag får ofta inte så stort värde att det räcker för ett utpekande.

Men den nya metoden riktar enbart in sig mot det manliga DNA:t i Y-kromosomen. Och det gör det lättare att få fram en unik profil som stämmer med gärningsmannen.

Arbetet kommer underlättas
Arbetet med att hitta rätt gärningsman kommer åtminstone att underlättas, menar Ricky Ansell, forensisk biolog vid Statens kriminaltekniska laboratorium.

– Det är svårt att avgöra hur många ärenden som kommer kunna lösas med hjälp av det här, men fler ärenden kommer i alla fall kunna drivas längre rent analysmässigt. Sen om det kan ros i hamn eller inte, det återstår att se, säger han.

Kommer man kunna använda den här metoden för att lösa gamla fall?

– Det beror på. I de flesta fall kommer man behöva någon att jämföra mot. Y-kromosomala profiler är inte gjorda för att lägga in i DNA-register.

Hur stora förväntningar har ni på den här profilen?

– Vi har inte bedömt det, säger Ricky Ansell.

Den nya metoden för DNA-analys har funnits på marknaden i ungefär ett år men den har ännu inte använts i Sverige. Tidigast i höst räknar med att den ska kunna användas som ett verktyg i brottsutredningar.

– Det har inte varit möjligt att komma igång tidigare. Alla metoder måste gå igenom kvalitetstester så vi ser om de uppfyller våra krav, säger Ricky Ansell på Statens kriminaltekniska laboratorium.

Gunilla Österlund
gunilla.osterlund@sr.se