Länsrätten dömer mot länsstyrels

Det var fel av länsstyrelsen att förbjuda det privata vårdhemmet Solkusten i Burgsvik att ta emot fler boende. Det har länsrätten nu slagit fast i en dom. Ägarna tror nu att det ska bli lättare att sälja vårdhemmet.
Det var i slutet av februari i år som länsstyrelsen tog beslutet att förbjuda vårdhemmet att ta emot fler boende på Solkusten. Solkusten är ett vårdhem för psykiskt långtidssjuka som drivs i privat regi. Länsstyrelsen menar att hemmet inte var tillräckligt säkert för dom boende. Rummen saknar egen dusch, toalett och kokvrå, och dessutom saknades brandlarm, och det fanns inte heller telefon i varje boendeenhet, så att de som bor där snabbt kan få tag i personal. Ägarna, som under lång tid försökt sälja vårdhemmet, överklagade länsstyrelsens beslut, och länsrätten ger dom nu alltså rätt. Det finns ingen laglig grund för länsstyrelsen att ta ett beslut som medför att hemmet inte får ta emot fler boende. Därför ska beslutet upphävas.